VREI SĂ DEVII MEMBRU

Membri ai Asociatiei C.A.R. Vulcan pot fi salariaţi sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială şi asimilate salariilor, sau realizate în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.

Pot solicita calitatea de membru şi persoanele care fac dovada obţinerii unor venituri legale cu caracter permanent cum ar fi pensiile de urmaş obţinute ca urmare a decesului unui membru, alte indemnizaţii, burse, alocaţii şi venituri cu caracter legal, precum şi minori posesori ai capacităţii de exerciţiu depline în urma căsătoriei, a dobândirii calităţii de salariat şi aflaţi în alte condiţii prevăzute de lege.

  • - completează o cerere de înscriere;
  • - atașează o copie a cărții de identitate și dovada unui venit de orice natură (adeverință de venit în copie/original, copie cupon pensie, extras de cont, etc.);
  • - după complectarea și semnarea acordului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal operatorul ghișeu va introduce în sistemul informatic datele membrului și va trece la activarea acestuia după achitarea taxei de înscriere în valoare de 10 lei;
  • - depunerea lunară la fondul social este de minim 10 lei iar contribuția lunară pentru acțiuni sociale este sumă fixă de 2 lei.