Organizare. Funcționare. Misiune.

Povestea Asociației C.A.R Vulcan este una cu vechime, fiind rezultatul dezvoltarii continue a unei case mici care a fost constituita din membri proveniti din rândul locuitorilor orasului Vulcan.

Cadrul legal

Asociatia Casa de ajutor reciproc Vulcan, denumită prescurtat C.A.R. Vulcan este persoană juridică de drept privat, asociaţie fără scop patrimonial organizată pe baza liberului consimţământ al membrilor, în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare reciproce a lor.

Principiul fundamental de organizare şi funcţionare a C.A.R. Vulcan este independenţa în raporturile cu alte organizaţii obşteşti, organizaţii politice, sindicate, organe economice, de stat sau administrative.

Esenţa activităţii C.A.R. o reprezintă activitatea de întrajutorare a membrilor săi pe seama împrumuturilor ce li se acordă din fondurile sociale constituite şi din alte resurse reglementate prin lege.

C.A.R. Vulcan este organizată şi funcţionează în temeiul propriului statut fundamentat pe legislaţia specială în materiale:

  • a) Legea nr.122/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
  • b) Legea nr.93/2009 privind Instituţiile Financiare Nebancare;
  • c) Încheierea (hotărârea) nr.10/PJ/1997 privind înregistrarea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
  • d) actul de înregistrare în registrul de evidenţă al BNR;

Cadrul legal privitor la acordarea de credite (împrumuturi) numai membrilor săi este definit prin art. I (3) din Legea nr.122/1996 – Legea privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor - aşa cum a fost modificată şi completată.

Scurt istoric

Casa de Ajutor Reciproc Vulcan s-a infiintat in data de 16.08.1990, cu un efectiv de 275 membrii la infiintare.
Datorita seriozitatii si competentei personalului casei activitatea a cunoscut o ascendenta continua, numarul membrilor nostri depasind 2200, ceea ce demonstreaza ca reusita in acest tip de activitate sta in apropierea de membri, cetatenii orasului, gasesc permanent in C.A.R. Vulcan un sprijin real pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta.

Pe baza unei aprofundate analize a necesităţii îmbunătăţirii condiţiilor de deservire a membrilor în anul 1998 a fost achiziţionat un spaţiu care a fost dotat corespunzător cu tehnică de calcul si mobilier, intreaga activitate fiind informatizata, ceea ce asigura un plus de operativitate in deservirea membrilor nostri si obtinerea tuturor situatiilor necesare, cu personal competent si de inalta seriozitate.

Pe lângă schimbarea imaginii instituţiei, are loc o altă etapă importantă, cea de trecere la un sistem informaţional performant, acţiune iniţiată şi coordonată de Uniunea Teritorială a C.A.R. Hunedoara, aceasta punându-ne la dispoziție un program informatic care a generat economie de timp, operativitate în analiza și acordarea împrumuturilor, o baza de date prin care să se poată verifica atât membrii, cât și giranții .

În baza Actului Constitutiv şi în conformitate cu Legea 122/1996, se constituie la data de 10/PJ/1997 asociaţia C.A.R. Vulcan care urmează a fi înregistrat în Registrul special ţinut la grefa instanţei în vederea obţinerii personalităţii juridice de drept privat, fără scop patrimonial.

Prin Ordonanţa Guvernului nr.28/2006, precum şi ansamblului prevederilor legale în vigoare aplicabile instituţiilor financiare nebancare, C.A.R. este luată în evidenţă şi înscrisă în Registrul de Evidenţă, ţinut la Banca Naţională a României ca entitate care desfăşoară activitate de creditare în regim profesional.

Astăzi Casa de Ajutor Reciproc Vulcan funcţionează sub denumirea de Asociatia C.A.R. Vulcan iar in anul 2015 a fost deschisa o agentie si in orasul Aninoasa, cu scopul de a fi veni in intampinarea membrilor nostri din aceasta localitate. 

Impactul funcţional dotat cu mobilier şi tehnică de calcul moderne dar şi cu personal calificat şi îndrăgit de membrii noştri, a făcut ca activitatea să obţină performanţe remarcabile prin creşterea numărului de membrii, a fondurilor sociale ale acestora dar şi valoarea împrumuturilor acordate. 

Scop, Misiune, Viziune, Valori, Strategie

Scopul Asociatiei C.A.R. Vulcan este sprijinirea, întrajutorarea financiară a membrilor săi.

Misiunea Asociatiei C.A.R. Vulcan I.F.N. este oferirea de servicii financiare de creditare, economisire si de educatie financiara a membrilor, cu precadere a salariatilor, pensionarilor, intreprinzatorilor si fermierilor, fara discriminare de varsta si gen, din zonele rurale si urbane, pentru a-si satisface nevoile financiare personale si pe cele de dezvoltare si de finantare a unor activitati generatoare de profit.

Viziunea Asociatiei C.A.R. Vulcan este de a fi cunoscuţi în piaţa financiară din judeţul Hunedoara şi dinafara lui ca parteneri de încredere în întrajutorarea şi finanţarea nevoilor personale şi de dezvoltare a membrilor noştri.

Valorile Asociatiei C.A.R. Vulcan sunt: integritate, competenta, profesionalism si loialitate faţă de organizaţie şi membrii ei, prin iniţiativă, spirit de echpa, performanta si creativitate.

Strategia Asociatiei C.A.R. Vulcan este:

  • - dezvoltarea sustenabilă, consolidarea și diversificarea în oferta de servicii;
  • - atragerea de noi membri din randul salariatilor si din alte segmente ale societatii: mici intreprinzatori, persoane fizice autorizate, administratori si patroni de societati comerciale, pensionari etc.
  • - crearea de noi produse financiare;

    Dezvoltarea geografica prin deschiderea de noi subunitati pe intreg teritoriul tarii;