AJUTORUL DE DECES

Regulament privind constituirea şi utilizarea fondului pentru ajutor în caz de deces

Contributia lunară pentru  ajutorului de deces este optionala si este in suma de 2 lei, achitată de fiecare membru C.A.R.

Ajutorul de deces se acorda tinând seama de vechimea cotizata la acest fond la data decesului, a  membrului C.A.R. respectiv  soţ/soţie si care nu are calitate de membru C.A.R.

Vechime ca membru Intre 1 -2 ani
Ajutor deces pentru membrii CAR decedati 200
Ajutor pentru decesul sotului/sotiei membrului 100
Vechime ca membru Intre 2-3 ani
Ajutor deces pentru membrii CAR decedati 400
Ajutor pentru decesul sotului/sotiei membrului 200
Vechime ca membru Intre 3-4 ani
Ajutor deces pentru membrii CAR decedati 600
Ajutor pentru decesul sotului/sotiei membrului 300
Vechime ca membru Intre 4-5 ani
Ajutor deces pentru membrii CAR decedati 900
Ajutor pentru decesul sotului/sotiei membrului 500
Vechime ca membru Intre 5-6 ani
Ajutor deces pentru membrii CAR decedati 1200
Ajutor pentru decesul sotului/sotiei membrului 600
Vechime ca membru Intre 6-7 ani
Ajutor deces pentru membrii CAR decedati 1400
Ajutor pentru decesul sotului/sotiei membrului 700
Vechime ca membru Intre 7-8 ani
Ajutor deces pentru membrii CAR decedati 1600
Ajutor pentru decesul sotului/sotiei membrului 800
Vechime ca membru Intre 8-9 ani
Ajutor deces pentru membrii CAR decedati 1800
Ajutor pentru decesul sotului/sotiei membrului 900
Vechime ca membru Intre 9-10 ani
Ajutor deces pentru membrii CAR decedati 2000
Ajutor pentru decesul sotului/sotiei membrului 1000
Vechime ca membru Peste 10 ani
Ajutor deces pentru membrii CAR decedati 2200
Ajutor pentru decesul sotului/sotiei membrului 1100

Resursele constituite care formeaza fondul se depersonalizeaza si au titlu definitiv.